Werkwijze (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verenigen toekomstige gebruikers zich en worden ze gezamenlijk opdrachtgever. Het is een vorm van sociale projectontwikkeling zonder tussenkomst van een commerciële partij. De eindgebruikers denken al vanaf het begin mee met het ontwerp, hierdoor ontstaat er grote betrokkenheid bij het gebouw en de buurt.

Doordat de wensen van de gebruikers al vanaf het begin bekend zijn kan de architect deze wensen vertalen in een optimaal ontwerp. Door de collectieve aanpak en het uitsluiten van een ontwikkelaar houden de gebruikers meer geld over om hun droom te verwezenlijken. Onderstaand filmpje vertelt u in 2 minuten hoe Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in z'n werk gaat.

 

 

Het CPO proces

De Nederlandse woningmarkt wordt gedomineerd door projectontwikkelaars en bouwondernemingen die woningen bouwen waar de consument slechts een beperkte invloed op heeft.Als reactie hierop is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontstaan. CPO biedt een alternatief met maximale keuzevrijheid voor reguliere prijzen. 

Bij CPO verwerft een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, gezamenlijk een bouwlocatie en ontwikkelen die in eigen beheer met zelf gekozen partners zonder winstoogmerk. De opdrachtgevers worden meestal ondersteund door een kopersbegeleider die hen stuurt in het professioneel opdrachtgeverschap.

Het collectief opdrachtgeverschap is meer dan alleen de betaalbare variant op particulier opdrachtgeverschap. Het biedt kopers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het ontwerp van hun eigen woning en draagt tevens bij aan de vorming van een sterk buurtgevoel door het collectieve proces.

Voor de bouwpartijen vereist dit proces wel een andere manier van werken dan bij een traditionele manier van ontwikkelen.

Bureau A + Gunneweg & Burg hebben ruime ervaring in het CPO proces. Door goede communicatie en een helder ontwerpproces zijn wij in staat een project te realiseren dat past als een maatpak voor een confectieprijs. Door de vaart in het proces te houden blijven de opdrachtgevers betrokken en kunnen er snel besluiten genomen worden. Middels workshops en excursies onderzoeken wij de wensen van de opdrachtgevers waarna wij een collectief ontwerp maken. Door elke ontwerpstap te voorzien van een raming houden we de kosten goed in de gaten, zo komt de koper aan het eind van het proces niet voor verrassingen te staan.

 

 

Nadat het collectieve ontwerp akkoord is gaan we ons richten op de individuele wensen van de kopers en zullen we één op één tot de juiste indeling en afwerking komen. Hiervoor zullen wij een aantal ontwerpgesprekken voeren met de individuele kopers. Alle aspecten komen hier aan bod en zullen stapsgewijs in verschillende gesprekken leiden tot een woning afgestemd op de wensen van de koper.

 

 

 

Nadat het ontwerp is afgerond dienen wij de aanvraag voor een bouwvergunning in en begeleiden we de aanbesteding. Vervolgens voeren wij directie tijdens de bouw en leveren we uiteindelijk de woningen op aan de individuele kopers.

Dit proces resulteert in woningbouw die aansluit bij de stijl en smaak van de opdrachtgevers en optimaal ruimte beidt aan individuele wensen van de verschillende bewoners.